DU-OL Növényápoló szer

Dísznövények ápolására, szennyeződések és kártevő maradványok lemosására, a sérülések lezárására, valamint a kártevők (pl. levéltetvek, pajzstetvek, atkák) távoltartására és egyedszámának gyérítésére.

Javasolt növényvédelmi technológia
A DU-OL alkalmazható hajtatott dísznövényeken, valamint lakásban, erkélyen, teraszon, balkonon tartott és szabadban nevelt dísznövények tisztítására. A készítmény a dísznövényeken található szennyeződések és kártevő maradványok lemosására, a sérülések lezárására, valamint a kártevők (pl. levéltetvek, pajzstetvek, atkák) távoltartására és egyedszámának gyérítésére használható. Dísznövényeken hígítás nélkül kell alkalmazni. A növénytisztító permetet a kártevők megjelenésekor javasolt először kijuttatni. A hatás kifejtéséhez a növényt áztatás-, ill. lemosásszerűen kell lepermetezni, de az erős megfolyást kerülni kell. További kezeléseket 5-7 naponként szükséges elvégezni. Permetezéskor ügyelni kell a teljes permetlé-fedettségre (pl.: levél fonáki része). Az esetleges fitotoxikus hatás elkerülése érdekében az első kijuttatás előtt javasolt próbapermetezést végezni egy növényen. A készítmény felhasználásra kész oldat, hígítani nem kell. Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
 

Kultúra A kezelések maximális száma A kezelések között eltelt minimális idő A készítmény mennyisége Az utolsó kezelés fenostádiuma
Hajtatott dísznövények, szobanövények nincs korlátozás 5 nap Növénytől függően, cseppenésig nincs korlátozás

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ: EUH208 Levendula olajat (CAS szám: 8000-28-0), citrom olajat (CAS szám: 8008-56-8) és 12-hidroxi-sztearinsav polioxietilén-észtereit (CAS szám: 70142-34-6) tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki. Különleges S-mondatok: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A készítmény biztonságos felhasználásának érdekében az egyidejűleg alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni!

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Személyi védőfelszerelés: védőkesztyű. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásait is figyelembe kell venni. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni! Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette! A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!
 

Biztonsági adatlap: 
Engedélyokirat: 

Válaszolunk kérdésére

Válaszolunk kérdésére

Szezonális ajánlatunk - Borkén

Szezonális ajánlatunk - Borkén